ITRA MemberUTMB 2020 Olympus PathTrekking HellasLA TRAVEL

Αρχική - FAETHON OLYMPUS MARATHON
english greek

(GR/EN) Faethon Olympus Marathon: Νέες Ημερομηνίες Rupicapra/FOM Trail και Ακύρωση FOM 44km/New Dates for Rupicapra & FOM Trail-Cancellation of FOM 44km

Την Κυριακή 9 Αυγούστου 2020 θα πραγματοποιηθούν οι Rupicapra 20k+1500και Faethon Trail 14k +400m, ακυρώνεται για το 2020 ο Faethon Olympus Marathon 44km +3600

(Scroll down for English Version)

Αγαπητοί φίλοι και συναθλητές,

Η οργανωτική επιτροπή του αγώνα μετά από συνεχή επικοινωνία τόσο με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού όσο και με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Δήμο Ελασσόνας αποφάσισε σταθμίζοντας όλες τις παραμέτρους να διοργανώσει για το 2020 μόνο τους δυο μικρότερους αγώνες της Διοργάνωσης, ακυρώνοντας έτσι τον Faethon Olympus Marathon44km.

Όλοι οι αθλητές που θέλουν να συμμετάσχουν στον Rupicapra ή στον Faathon Trail μπορούν να προχωρήσουν στις πληρωμές κανονικά, τελευταία μέρα πληρωμών και για τους 2 αγώνες είναι η Πέμπτη 30 Ιουλίου. Και οι δύο αγώνες θα γίνουν την Κυριακή 9 Αυγούστου, το αναλυτικό πρόγραμμα θα βγει 10 μέρες περίπου πριν τους αγώνες.

Οι αθλητές που πλήρωσαν για τον Faethon Olympus Marathon έχουν την επιλογή είτε να μεταφέρουμε την συμμετοχή τους στον Rupicapra (θα επιστραφεί η διαφορά) είτε εφόσον δεν θέλουν να συμμετάσχουν σε έναν από τους δύο μικρότερους αγώνες να επιστραφούν τα χρήματα που πλήρωσαν για τον Faethon (παρακαλούμε να μας στείλετε e-mail με τον αρ. λογαριασμού τράπεζας).

Όριο συμμετοχών: 150 αθλητές ανά αγώνα.

Η διοργάνωση έχει ήδη λάβει την άδεια διεξαγωγής των αγώνων από την Υγειονομική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού καταθέτοντας το υγειονομικό πρωτόκολλο αγώνων ορεινού τρεξίματος που έχει συντάξει και προτείνει η H.A.R.T.A. (Ελληνική Ένωση για το Ορεινό Τρέξιμο και την Περιπέτεια).

Οι εγγραφές και οι πληρωμές θα γίνουν μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο μέσα από την ιστοσελίδα της διοργάνωσης και θα διαρκέσουν μέχρι την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2020 ή με τη συμπλήρωση του ορίου συμμετοχών. Σε περίπτωση ακύρωσης του αγώνα λόγω έκτακτων μέτρων κατά του κορωνοϊού, η επιστροφή χρημάτων θα είναι αντίστοιχη με τα έξοδα που έχουν γίνει (μετάλλια, μπλουζάκια, τροφοδοσία κλπ) χωρίς η παρακράτηση να υπερβαίνει το 30-40% του ποσού.

Η απόφαση ακύρωσης του F.O.M 44km μόνο εύκολη δεν ήταν μιας και ο αγώνας των 44 χιλιομέτρων είναι πολύ σημαντικός.

Όμως περάσαμε ένα μεγάλο διάστημα εκτός κανονικότητας και ακόμη και τώρα η κατάσταση δεν είναι η καλύτερη δυνατή: έτσι αποφασίσαμε να γίνουν αγώνες μόνο την Κυριακή 9 Αυγούστου προσπαθώντας έτσι να αποφύγουμε τον συνωστισμό στον Κοκκινοπλό για 3 μέρες.

Με την απόφαση αυτή

· θα αποφύγουμε στο πολύ μικρό χωριό του Κοκκινοπλού το συνωστισμό κόσμου για 3 μέρες
· θα αποφύγουμε το συνωστισμό διασωστών-εθελοντών στο καταφύγιο Χριστάκη το Σάββατο
· θα αποφύγουμε το συνωστισμό στα λεωφορεία από Αθήνα
· θα αποφύγουμε το συνωστισμό στην Κατασκήνωση και στο Σχολείο του Κοκκινοπλού
· θα εναρμονιστούμε με τους κανόνες της πολιτείας χωρίς να παρεκκλίνουμε στο ελάχιστο, κάτι που όλοι πρέπει να σεβόμαστε θυμούμενοι τους προηγούμενους μήνες εγκλεισμού.

Για φέτος δεν θα ανοίξουμε ούτε τις κατασκηνώσεις ούτε το Σχολείο για διαμονή αθλητών για αποφυγή συνωστισμού, καθώς επίσης δε θα γίνει μεταφορά αθλητών από Αθήνα όπως τα προηγούμενα χρόνια.

Ακόμη δε θα υπάρξει φέτος pasta party, παρά μόνο γεύμα για τους αθλητές του Rupicapra στις ταβέρνες του χωριού μετά τον αγώνα.

Έχουμε ήδη ετοιμάσει αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής των αγώνων σε συνεργασία με τον γιατρό της διοργάνωσης, τις οποίες είχαμε αναφέρει επιγραμματικά πριν λίγο καιρό σε συνέντευξη μας. Αυτές αφορούν ηλεκτρονικές εγγραφές-πληρωμές, διαφορετικές γραμματείες σε απόσταση και 1 για κάθε αγώνα, τήρηση αποστάσεων με τη χρήση σήμανσης στη γραμματεία, τήρηση αποστάσεων στην εκκίνηση, χρήση αντισηπτικού, μασκών, γαντιών από την γραμματεία, ατομικές συσκευασίες φαγητού στους σταθμούς, υποχρεωτικό κυπελάκι πρέπει να έχει κάθε αθλητής. Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε σε ειδικό λινκ στην ιστοσελίδα μας.

Η οργανωτική επιτροπή Faethon Olympus Marathon

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

On Sunday, 9th of August 2020, Rupicapra 20k + 1500m and Faethon Trail 14k + 400m will take place, Faethon Olympus Marathon 44k + 3600m is canceled for 2020.

Dear friends and fellow athletes,

The organizing committee of the race after continuous communication with both the General Secretariat of Sports and the Region of Thessaly and the Municipality of Elassona decided for 2020 –after weighing all the parameters- to organize only the two smallest races of the Organization, thus canceling the Faethon Olympus Marathon 44km.

All athletes who want to participate in Rupicapra or Faethon Trail can proceed with the payments normally, the last day of payments for both races is Thursday 30th of July. Both races will take place on Sunday, 9th of August 2020, the detailed schedule will be released about 10 days before the races.

Athletes who have paid for the Faethon Olympus Marathon have the option of either transferring their participation to Rupicapra (the difference will be refunded) or if they do not want to participate in one of the two smaller races to return the money they paid for the Faethon (please send us an e-mail with the bank account number).

Participation limit: 150 athletes per race.

The event has already been licensed by the Health Committee of the General Secretariat of Sports, submitting the health protocol of mountain running races compiled and proposed by H.A.R.T.A. (Hellenic Adventure Running and Trail Association).

Registrations and payments will be made only electronically through the website of the event and will last until Thursday, July 30, 2020 or when the participation limit will be completed. In case of cancellation of the match due to emergency measures against the corona, the refund will be equivalent to the expenses incurred (medals, T-shirts, catering, etc.) without withholding more than 30-40% of the amount.

The decision to cancel the F.O.M 44km was not easy since the 44 km race is very important.

But we spent a long time out of the ordinary and even now the situation is not the best possible: so we decided to hold the matches only on Sunday, August 9th, thus trying to avoid the crowd in Kokkinoplos for 3 days.

With this decision:

• we will avoid crowds for 3 days in the very small village of Kokkinoplos

• we will avoid the overcrowding of rescuers-volunteers at the Christaki shelter on Saturday

• we will avoid congestion on buses from Athens

• we will avoid overcrowding in the Camp and in the School of the village

• we will harmonize with the rules of the state without deviating in the slightest, something that we should all respect, remembering the previous months of incarceration.

For this year, we will not open either the camps or the School for the accommodation of athletes to avoid overcrowding, as well as there will be no transfer of athletes from Athens as in previous years.

There will still be no pasta party this year, only a meal for Rupicapra athletes in the village taverns after the race.

We have already prepared changes in the way the games are conducted in collaboration with the doctor of the event, which we had briefly mentioned in an interview a while ago. These include electronic registrations-payments, different secretariats at a distance and 1 for each race, keeping distances using the signage at the secretariat, keeping distances at the start, using antiseptic, masks, gloves from the secretariat, individual food packaging at the stations, a water cup is mandatory to be carried by every athlete. You will find more details in a special link on our website.

The organizing committee of the Faethon Olympus Marathon

Ορεινό Τρέξιμο 2013, Η Ετήσια Έκθεση του Advendure Προτεινόμενο

Κάθε χρονιά που ξεκινάμε να αναλύσουμε τα στατιστικά του περασμένου έτους αναρωτιόμαστε για πόσο ακόμη μπορεί να συνεχιστεί αυτή η ανοδική πορεία του ορεινού τρεξίματος, πορεία που είναι αντιστρόφως ανάλογη με την πορεία της οικονομίας αλλά και της κοινωνίας στην Ελλάδα. Θα έλεγε κανείς ότι ο αθλητισμός στην πιο αγνή του μορφή - όπως εκφράζεται με τον καλύτερο τρόπο μέσα από το τρέξιμο σε δρόμους και βουνά - αποτελεί έναν υπέρλαμπρο φάρο που φωτίζει ολοένα και μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας.

Banner Campaign

Το 2013 το στοίχημα της συνέχισης της ανοδικής τροχιάς που είχε ήδη παρατηρηθεί τα προηγούμενα χρόνια κερδήθηκε με τον πιο εμφατικό τρόπο. Οι περιφερειακοί (σε σχέση με τα μεγάλα αστικά κέντρα) αγώνες βουνού, για τους λόγους που είχαμε αναλύσει πέρυσι, και που ήταν ο σημαντικότερος λόγος αύξησης των συμμετοχών αλλά και της εισροής νέων αθλητών στο βουνό, όχι μόνο συνεχίστηκαν αλλά και πολλαπλασιάστηκαν εκτοξεύοντας στην κυριολεξία τα νούμερα που θα δούμε στην συνέχεια της Έκθεσης.

Φέτος η αποκάλυψη ήταν ένα διαφορετικό στοιχείο το οποίο ήταν κάτι που συζητούσαμε εδώ και χρόνια αλλά μόλις το 2012 βρήκε πρόσφορο έδαφος και εφαρμόστηκε από πολλούς διοργανωτές αγώνων βουνού, οι οποίοι έπιασαν αμέσως τον παλμό. Οι λεγόμενοι “fun races” ή αλλιώς τα «μικρότερα αδερφάκια» μεγάλων και καταξιωμένων αγώνων έδειξαν από το 2012 ότι θα αποτελούσαν σημαντική πύλη «εισόδου» στον μαγικό κόσμο του Ορεινού Τρεξίματος. Όπως θα δούμε και παρακάτω (Πίνακας 4), μέχρι πριν 2-3 χρόνια οι “fun races” μετρούνταν στα δάχτυλα του ενός χεριού. Φέτος οι διοργανώσεις που είχαν και «fun races» έφτασαν τις 17, κάποιες εκ των οποίων με αγώνες που θα μπορούσαν να σταθούν από μόνοι τους!

Η Ετήσια Έκθεση Ορεινού Τρεξίματος φέτος δεν θα περιοριστεί μόνο στα ποσοτικά στοιχεία αλλά θα εισέλθει και σε ποιοτική ανάλυση, απαντώντας για πρώτη φορά σε ερωτήσεις όπως «Πόσοι από τους «νέους» αθλητές πέρυσι ξαναέτρεξαν φέτος» (Πίνακας 3γ) ή «Πόσοι από αυτούς που έτρεξαν πέρυσι σε έναν μόνο αγώνα συνέχισαν να αγωνίζονται και φέτος» (Πίνακας 5β). Ταυτόχρονα συνεχίζεται η ανάλυση και επισήμανση παραγόντων που αναλύαμε και παλιότερα και έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον, όπως οι επιδόσεις των αθλητών σε σχέση με την δυσκολία των αγώνων και τα ποσοστά των εγκαταλείψεων (DNF) σε ultra αγώνες που φέτος έγιναν περισσότεροι!

Όλα αυτά αντικατοπτρίζονται αδιαμφισβήτητα στα στοιχεία που θα δείτε παρακάτω. Οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια. 85 αγώνες με 11.805 συμμετοχές και αύξηση συμμετοχών 44% από το 2012, όπως μπορείτε να δείτε στον Πίνακα 1. Να επισημάνουμε εδώ ότι αναφερόμαστε μόνο σε αγώνες που έγιναν επί ελληνικού εδάφους. Αυτό ισχύει για όλη την  Έκθεση εκτός από όπου αναφέρεται το αντίθετο. Στην στήλη «Αύξηση (%)» βλέπουμε ποσοστιαία την αύξηση των συμμετοχών σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη χρονιά.

Πίνακας 1: Αγώνες και ΣυμμετοχέςΠίνακας 1: Αγώνες και Συμμετοχές

Διάγραμμα 1: Αγώνες και ΣυμμετοχέςΔιάγραμμα 1: Αγώνες και Συμμετοχές

Σημαντικότατο στοιχείο που εξετάζουμε κάθε χρονιά, και που για ακόμη μία χρονιά βρίσκεται σε τροχιά ανόδου και έχει μεγάλο ενδιαφέρον, είναι οι μοναδικοί αθλητές. Εδώ δεν εξετάζουμε πόσες συμμετοχές έγιναν συνολικά σε αγώνες ορεινού τρεξίματος, αλλά πόσοι ήταν οι αθλητές που συμμετείχαν έστω σε έναν αγώνα βουνού την χρονιά που μας πέρασε. Βλέπουμε λοιπόν στον Πίνακα 2 το χαρακτηριστικό στοιχείο του 2013 που ήταν η κατακόρυφη αύξηση του αριθμού των αθλητών που έτρεξαν σε αγώνα βουνού που έφτασε ποσοστιαία στο 41% ! Σίγουρα η αύξηση αυτή είναι απόρροια του γεγονότος της συνέχισης πολλών νέων και μικρών αγώνων βουνού αλλά και της αύξησης των “fun races” όπως αναφέραμε στον πρόλογό μας. Στην στήλη «Αύξηση (%)» βλέπουμε ποσοστιαία την αύξηση των μοναδικών αθλητών σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη χρονιά.

Πίνακας 2: Μοναδικοί αθλητές / ΈτοςΠίνακας 2: Μοναδικοί αθλητές / Έτος

Διάγραμμα 2: Μοναδικοί αθλητές / ΈτοςΔιάγραμμα 2: Μοναδικοί αθλητές / Έτος

Το 2012 η «δεξαμενή» των αθλητών που είχαν γευτεί έναν αγώνα βουνού είχε ξεπεράσει τα 2.000 άτομα και αναφερόμασταν σε αυτόν τον αριθμό ως «το πιο ελπιδοφόρο και εντυπωσιακό στοιχείο της χρονιάς». Πως θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε λοιπόν το γεγονός ότι το 2013, οι συναθλητές μας που δοκίμασαν τις δυνάμεις τους σε αγώνα ορεινού τρεξίματος για πρώτη φορά άγγιξαν τις 3.000; Δείτε τον χαρακτηριστικό Πίνακα 3α μαζί με το διάγραμμα που το συνοδεύει καθώς σε αυτό τουλάχιστον το αριθμητικό δεδομένο τα πολλά λόγια είναι φτώχεια.

Πίνακας 3α: Νεοεισερχόμενοι αθλητέςΠίνακας 3α: Νεοεισερχόμενοι αθλητές

Διάγραμμα 3α: Νεοεισερχόμενοι αθλητέςΔιάγραμμα 3α: Νεοεισερχόμενοι αθλητές


Αναλύοντας περαιτέρω τα παραπάνω και ρίχνοντάς τα και συγκρίνοντάς τα όλα μαζί, βγαίνει ο Πίνακας 3β, ο οποίος μας δείχνει ότι και φέτος περίπου 1 στους 4  συμμετέχοντες ήταν «νέος αθλητής», φτάνοντας το ποσοστό των «νέων» επί των συμμετοχών στο 24%, ποσοστό μεγαλύτερο από κάθε άλλη χρονιά, εξαιρουμένης βέβαια του 2008 ή και παλαιότερων που δεν μπορούν να αποτελέσουν απόλυτα συγκριτικά μεγέθη μιας και ειδικά τότε ήταν οι χρονιές έξαρσης των αγώνων βουνού.

Πίνακας 3β: Αγώνες, νεοεισερχόμενοι αθλητές και ποσοστό επί των συμμετοχώνΠίνακας 3β: Αγώνες, νεοεισερχόμενοι αθλητές και ποσοστό επί των συμμετοχών


Ενδιαφέρον ποιοτικό στοιχείο που μας κίνησε την περιέργεια να το διερευνήσουμε περαιτέρω αλλά και μια εύλογη απορία ήταν η εξής: «Πόσοι από τους «νέους» αθλητές πέρυσι ξαναέτρεξαν φέτος»; Έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό το στοιχείο στην ανάλυση μιας και θα μας δείξει για το αν οι αθλητές που δοκίμασαν έναν αγώνα βουνού «έμειναν ευχαριστημένοι» από την εμπειρία και θέλησαν να συνεχίσουν να αγωνίζονται στο βουνό! Η απάντηση σε αυτό το ποιοτικό ερώτημα είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντική, αφού φαίνεται από τα πραγματικά δεδομένα και όχι υποθετικά ότι κάθε χρόνο που περνάει η «δεξαμενή» των αθλητών που αποτελούν το σύνολο των ορεινών δρομέων μεγαλώνει σε μία στερεή βάση. Δείτε χαρακτηριστικά τον Πίνακα 3γ. Στην στήλη αναφέρεται ο αριθμός των αθλητών που επανεμφανίστηκαν την τρέχουσα χρονιά ενώ την προηγούμενη έτρεξαν για πρώτη φορά σε αγώνα βουνού αντιπαραβάλλοντας με το σύνολο των «νέων» αθλητών της προηγούμενης χρονιάς. Αποκρυπτογραφώντας λοιπόν τον Πίνακα 3γ θα διαβάσουμε ότι από τους 2.031 αθλητές που το 2012 έτρεξαν πρώτη φορά, 821 από αυτούς ξαναέτρεξαν μέσα στο 2013, ένα ποσοστό που ξεπερνάει το 40% και είναι ιδιαίτερα σημαντικό!

Πίνακας 3γ: Πόσοι από τους αθλητές που πέρυσι ήταν «νέοι» ξαναέτρεξαν την δεδομένη χρονιάΠίνακας 3γ: Πόσοι από τους αθλητές που πέρυσι ήταν «νέοι» ξαναέτρεξαν την δεδομένη χρονιά

Ένα νέο στοιχείο που εξετάζουμε φέτος και που όπως αναφέραμε έχει παίξει τα δύο τελευταία έτη καθοριστικό ρόλο στην αθρόα συμμετοχή νέων αθλητών στο βουνό, είναι οι αγώνες οι οποίοι στο “μπουκέτο τους” έχουν και μικρούς αγώνες τύπου «fun race». Θα δούμε παρακάτω στον χαρακτηριστικό Πίνακα 4 πως το 2012 και το 2013 δικαιολογούνται οι τόσες συμμετοχές, αφού όλο και περισσότεροι διοργανωτές θέλοντας –πολύ σωστά- να προσελκύσουν «νέο» κόσμο αλλά και να δώσουν την δυνατότητα σε νέους αθλητές να χαρούν κομμάτια των μεγάλων αγώνων, διοργανώνουν τα «μικρά αδερφάκια» των μεγάλων αγώνων τους. Έτσι από τον «Μικρό Ενιπέα» που διοργανώθηκε το 2008 φτάσαμε στις 17 διοργανώσεις οι οποίες έχουν και “fun race”, μερικοί εκ των οποίων μάλιστα έχουν παραπάνω από έναν αγώνες στο «μπουκέτο» τους! Χαρακτηριστικά παραδείγματα οι αγώνες στο Παρανέστι, στην Οίτη και στο Ζαγόρι όπου βέβαια το Paranesti Path, o «Ελέβορος» και το 25άρι αντίστοιχα μπορούν να σταθούν και από μόνοι τους σαν αγώνες έχοντας μάλιστα και κορυφαίο συναγωνισμό.

Πίνακας 4: Διοργανώσεις με “fun race” και συμμετέχοντες σε αυτούςΠίνακας 4: Διοργανώσεις με “fun race” και συμμετέχοντες σε αυτούς

Διάγραμμα 4: Διοργανώσεις με “fun race”Διάγραμμα 4: Διοργανώσεις με “fun race”


Αν θέλουμε να αναλύσουμε επιπλέον τα πιο πάνω στοιχεία - τις μοναδικές συμμετοχές δηλαδή - αλλά και την εντυπωσιακή εισροή νέων αθλητών στον χώρο, μπορούμε να αναλύσουμε ένα άλλο στοιχείο που φαίνεται ενδιαφέρον. Την «προσήλωση» των αθλητών στο ορεινό τρέξιμο ή μάλλον για να το πούμε πιο εύστοχα και κατανοητά, πόσοι ήταν αυτοί που απλά έτρεξαν έναν αγώνα μέσα στην χρονιά και πόσοι ήταν οι «φανατικοί» με πάνω από 5 αγώνες! Ο Πίνακας 5 μας δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα, οι περισσότεροι που έτρεξαν φέτος, και έτρεξαν για πρώτη φορά έτρεξαν έναν μόνο αγώνα, για αυτό και το αυξημένο ποσοστό αυτών (60%) σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Παρακάτω στον Πίνακα 5 βλέπουμε την ποσοστιαία κατανομή των αθλητών και του πόσους αγώνες έτρεξαν μέσα στην χρονιά.

Πίνακας 5: Ποσοστό αθλητών και αριθμός αγώνων που συμμετείχαν/ ΈτοςΠίνακας 5: Ποσοστό αθλητών και αριθμός αγώνων που συμμετείχαν/ Έτος


Η αύξηση της απόκλισης του αριθμού των αθλητών που έχουν τρέξει μόνο έναν αγώνα σε σχέση με τον αριθμό αθλητών που έχουν τρέξει περισσότερους φαίνεται πιο παραστατικά στο Διάγραμμα 5 παρακάτω.

Διάγραμμα 5: Αθλητές και αριθμός αγώνων που συμμετείχαν/ ΈτοςΔιάγραμμα 5: Αθλητές και αριθμός αγώνων που συμμετείχαν/ Έτος


Βλέπουμε λοιπόν το μεγαλύτερο ποσοστό των αθλητών να έχει τρέξει μόνο έναν αγώνα φέτος, όπως άλλωστε γίνεται και τις προηγούμενες χρονιές. Παρατηρούμε ότι τα τελευταία 2 χρόνια η απόκλιση που παρουσιάζει το διάγραμμα όσον αφορά τους αθλητές που έχουν μόνο μία συμμετοχή σε σχέση με αυτούς που έχουν περισσότερες τις προηγούμενες χρονιές, είναι μεγάλη. Έχει λοιπόν αξία να δούμε πόσοι από τους αθλητές που την μία χρονιά έτρεξαν έναν και μόνον αγώνα βουνού επανεμφανίστηκαν την επόμενη (έστω και σε έναν αγώνα). Διαβάζοντας τον πίνακα 5α, θα δούμε ότι από τους 2.389 αθλητές που το 2012 έτρεξαν μόνο μία φορά σε αγώνα βουνού, οι 922 από αυτούς ξαναέτρεξαν το 2013. Αντίστοιχα μπορείτε να «διαβάσετε» και τα προηγούμενα έτη. Θα παρατηρήσουμε λοιπόν ότι τα τελευταία χρόνια ένα ποσοστό γύρω στο 38% των αθλητών που έχουν μόνο μία συμμετοχή την μία χρονιά επανεμφανίζονται σε αγώνα βουνού την επόμενη, ποσοστό που δεν είναι καθόλου άσχημο και το οποίο παραμένει σταθερό παρόλο που οι απόλυτοι αριθμοί μεγαλώνουν. Άλλο ένα στοιχείο λοιπόν που λειτουργεί σαν απόδειξη ότι κάθε χρόνο που περνάει η «δεξαμενή» των αθλητών βουνού μεγαλώνει.

Πίνακας 5α: Αθλητές που έτρεξαν ξανά ενώ την προηγούμενη είχαν μόνο μία συμμετοχήΠίνακας 5α: Αθλητές που έτρεξαν ξανά ενώ την προηγούμενη είχαν μόνο μία συμμετοχή


Ας περάσουμε τώρα σε ένα διαφορετικό εύρημα που έχει να κάνει με την δυσκολία των αγώνων μέσα στην χρονιά αλλά και την απόδοση των αθλητών σε αυτούς (Πίνακας 6). Οι πολλοί και μικροί αγώνες όπως είναι φυσικό κατέβασαν τον Μ.Ο χλμ/αγώνα και τον δείκτη ανάβασης κατεβάζοντας ταυτόχρονα και τον μέσο ρυθμό των επιδόσεων στο 9:50’/χλμ. Εδώ να τονίσουμε ότι λαμβάνονται υπόψη μόνο οι τερματίζοντες αθλητές.

Πίνακας 6: Δυσκολία αγώνων – επιδόσειςΠίνακας 6: Δυσκολία αγώνων – επιδόσεις


Το γυναικείο φύλο πέρασε στην “αντεπίθεση” ήδη από το 2012 και όπως δείχνουν οι αριθμοί συνέχισε ακάθεκτο και χρονιά που μας πέρασε! Κατάφεραν όχι μόνο να ανεβάσουν τα ποσοστά αγωνιστικής συμμετοχής τους σε διψήφιο νούμερο και πάλι φέτος αλλά και να αυξήσουν το ποσοστό τους φτάνοντας στο 11,42 %! Δείτε στον Πίνακα 7 την αύξηση της τάξης του 1,2% περίπου που θεωρείται συγκρινόμενη με προηγούμενες χρονιές αρκετά σημαντική. Οι “fun races” ήταν οι αγαπημένοι τους μιας και εκεί παρουσιάζουν αυξημένα ποσοστά συμμετοχών. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τους Taygetos Fun, Farmakides (Οίτη) και το Zagori Race 10K στους οποίους εμφάνιζαν ποσοστά συμμετοχής 54,5%, 34,6% και 34% αντίστοιχα!

Πίνακας 7: Ποσοστό συμμετοχής ανδρών-γυναικώνΠίνακας 7: Ποσοστό συμμετοχής ανδρών-γυναικών


Για άλλη μια χρονιά ο μέσος αριθμός συμμετοχών ανά αγώνα μεγάλωσε και έφτασε στις 138 συμμετοχές / αγώνα. Αυτό συνέβη κυρίως λόγω του μεγάλου αριθμού συμμετοχών σε κάποιους αγώνες παρόλο που πάνω από 10 αγώνες (οι περισσότεροι από αυτούς “fun races” ) είχαν λιγότερες από 50 συμμετοχές. Πριν 3 περίπου χρόνια, όταν είχαμε αρχίσει να διαπιστώνουμε τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης στην χώρα μας αλλά βλέπαμε και ταυτόχρονα να μεγαλώνει σημαντικά ο αριθμός των αγώνων, είχαμε αμφιβολίες για το κατά πόσο ο μέσος όρος αθλητών που συμμετέχουν σε αυτούς θα αυξηθεί ή ακόμη και θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα. Τα δεδομένα δείχνουν όμως καθαρά ότι και αυτή η παράμετρος είναι αυξητική και μάλιστα σε σημαντικό βαθμό και αυτό είναι ένα ακόμη στοιχείο της ανάπτυξης του ορεινού τρεξίματος στην χώρα μας παρά τις δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες.

Πίνακας 8: Μ.Ο. Συμμετοχών / ΑγώναΠίνακας 8: Μ.Ο. Συμμετοχών / Αγώνα


Για άλλη μια χρονιά, η εμφάνιση πολλών μικρών χιλιομετρικά αγώνων έδειξε και την τάση της προτίμησης του κόσμου σε αυτούς, όπως αποτυπώνεται με τον καλύτερο τρόπο στον Πίνακα 9. Η τάση αυτή φαινόταν και από ευρήματα των προηγούμενων ετών και ήταν κάτι που αφουγκράστηκαν οι διοργανωτές όπως είδαμε και το εφάρμοσαν επιτυχώς τα δύο τελευταία χρόνια. Κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης σε «μικρούς» αγώνες κάτω των 25 χιλιομέτρων καταδεικνύει λοιπόν η στατιστική μελέτη. Το 63% των φετινών συμμετοχών ήταν σε αγώνες κάτω των 25 χιλιομέτρων, μερίδιο που όμως θα δούμε ποσοστιαία «έκλεψαν» από όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες αγώνων που εμφανίζουν πεσμένα ποσοστά σε σχέση το 2012.

Πίνακας 9: Προτιμήσεις αθλητών / ΈτοςΠίνακας 9: Προτιμήσεις αθλητών / Έτος

Το Διάγραμμα 9 διαφωτίζει με ακόμη χαρακτηριστικότερο τρόπο την τάση της προτίμησης των αθλητών σε μικρούς αγώνες.

Διάγραμμα 9: Προτιμήσεις αθλητών / ΈτοςΔιάγραμμα 9: Προτιμήσεις αθλητών / Έτος


Η αύξηση της δημοφιλίας των αγώνων υπεραπόστασης βουνού μας είχε οδηγήσει πέρυσι στο να εξετάσουμε την αναλογία των αθλητών που έχουν τρέξει πάνω από έναν τέτοιο αγώνα σε ένα ημερολογιακό έτος. Εδώ να επισημάνουμε ότι κατ’ εξαίρεση και επειδή έχουν ιδιαίτερη σημασία, λαμβάνονται υπόψη και οι αγώνες ultra του εξωτερικού. Σημαντικές ήταν οι αλλαγές στους αγώνες της κατηγορίας ultra-trail της χώρα μας για το 2013. Τρεις νέοι αγώνες ήρθαν να πλαισιώσουν τους αγώνες στον Όλυμπο και την Ροδόπη, συγκεκριμένα ο TERA 80Κ στο Ζαγόρι, o Rodopi Challenge 50M που καθιερώνεται από φέτος σε διαφορετική ημερομηνία και ο νέος αγώνας 100 μιλίων (VFUT 100 miler) στο Παρανέστι. Ταυτόχρονα άλλαξε χιλιομετρικά ο «εισαγωγικός» ultra 100 χιλιομέτρων στο Παρανέστι, ο Nature Trail 100K. Έτσι, οι έξι συνολικά ultra αγώνες βουνού, έδωσαν την δυνατότητα σε περισσότερους αθλητές να υπερβούν τα όριά τους τρέχοντας σε πάνω από έναν αγώνα της κατηγορίας, ανεβάζοντας την αναλογία σε 1,3.

Πίνακας 10: Συμμετοχές αθλητών – Μοναδικοί συμμετέχοντες σε αγώνες υπεραπόστασηςΠίνακας 10: Συμμετοχές αθλητών – Μοναδικοί συμμετέχοντες σε αγώνες υπεραπόστασης


Διάγραμμα 10: Συμμετοχές αθλητών – Μοναδικοί συμμετέχοντες σε αγώνες υπεραπόστασηςΔιάγραμμα 10: Συμμετοχές αθλητών – Μοναδικοί συμμετέχοντες σε αγώνες υπεραπόστασης


Συνεχίζουμε, εξετάζοντας το ποσοστό εγκαταλείψεων (DNF) σε αγώνες υπεραπόστασης. Σε αυτούς τους αγώνες θα δούμε ότι η εισαγωγή πιο εύκολων σχετικά ultra (NTR, Rodopi Challenge) αλλά και η απόκτηση πλέον μεγαλύτερης εμπειρίας και αθλητικής υποδομής εκ μέρους των αθλητών μείωσε τα ποσοστά των εγκαταλείψεων σημαντικά! Μόλις το 25,7 των συμμετοχών ένιωσαν την απογοήτευση του μη τερματισμού σε σχέση με το 36.6 του 2012, χρονιά όμως που είχε μόνο δύσκολους αγώνες (ROUT, VFUT, OMT).

Πίνακας 11: DNF σε αγώνες ultraΠίνακας 11: DNF σε αγώνες ultra


Διάγραμμα 11: DNF σε αγώνες ultraΔιάγραμμα 11: DNF σε αγώνες ultra


Πολύ σημαντικά τα ευρήματα λοιπόν για άλλη μια φορά. Το σημαντικότερο από όλα όμως είναι ότι «Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω». Και αυτό βασίζεται στα πραγματικά δεδομένα και όχι σε θεωρία και εικασίες. Εκτός όμως από την ανάλυση της περασμένης αγωνιστικής χρονιάς, βλέπουμε ότι και τα πρώτα στοιχεία για το 2014 που ήδη “τρέχει” είναι όχι μόνο ενθαρρυντικά αλλά αποτελούν μια τρομερά ευχάριστη έκπληξη! Μπορεί να είμαστε ακόμη αρκετά μακριά από τα επίπεδα και τα στάνταρντς άλλων χωρών της Ευρώπης ή προηγμένων όσο αφορά το ορεινό τρέξιμο περιοχών του πλανήτη, εντούτοις όλα δείχνουν ότι ο Έλληνας αναζητεί με όλο και πιο έντονο τρόπο διέξοδο στην άθληση, στην φύση, στο τρέξιμο σε δρόμους και βουνά. Ο δρομέας στην άσφαλτο, στον στίβο και στο βουνό δεν είναι πια ένα αλλόκοτο ον από άλλο πλανήτη αλλά ο γείτονάς μας, ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Σίγουρα έχουμε πολύ ακόμη δρόμο να διανύσουμε, αλλά ποιος μπορεί να αμφισβητήσει ότι έχουμε κάνει σημαντικά θετικά βήματα;


Η περσινή Έκθεση για το Ορεινό Τρέξιμο έκλεινε με την φράση: «…μένει να αποδειχτεί ότι η τάση που καταδεικνύουν όλοι σχεδόν οι δείκτες της έκθεσης θα συνεχίσουν την πορεία προς τα πάνω…». Αποδείχτηκε προφητική όπως δείχνει η ανάλυση των δεδομένων!


Καλή αγωνιστική συνέχεια σε όλους το 2014!

πηγή a-z.gr

Τα αποτελέσματα του Tihio Race 2014

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο πρώτος ορεινός αγώνας 25χλμ. "TihioRace", καθώς και ο αγώνας fun των 5 χλμ. Οι δύο αγώνες πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 11/5/2014 στην ορεινή Δωρίδα και συγκεκριμένα στο χωριό Τείχιο. Δείτε τα αποτελέσματα του αγώνα των 25χλμ

Banner Campaign
BIB NUMBERNAMETIME
1 242 ΚΑΡΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 02.29.26
2 386 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02.32.14
3 217 ΡΑΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 02.38.05
4 208 HODAJ XHINI 02.43.36
5 244 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02.45.18
6 216 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02.49.40
7 302 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 02.51.08
8 503 ΑΣΚΑΡΟΓΟΥ ΕΛΙΝΑ 02.51.31
9 210 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 02.53.50
10 382 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 02.53.50
11 211 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02.59.19
12 342 ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 02.59.49
13 318 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 03.00.30
14 505 ΧΟΥΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 03.01.27
15 353 ΤΡΟΥΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 03.02.10
16 243 ΑΓΚΟΡΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 03.02.11
17 308 ΔΡΑΚΟΔΑΪΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 03.03.04
18 306 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 03.03.50
19 109 ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 03.06.00
20 341 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 03.08.22
21 307 ΔΟΥΒΙΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 03.08.45
22 360 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 03.09.00
23 401 ΠΑΣΤΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 03.10.00
24 239 ΣΚΟΡΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 03.10.00
25 234 ΚΟΚΚΟΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 03.11.00
26 111 ΛΟΙΔΩΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 03.12.31
27 303 ΑΒΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 03.13.40
28 237 ΜΠΕΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 03.13.40
29 113 ΑΝΕΖΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 03.17.40
30 235 ΚΟΥΛΗΣ ΦΩΤΗΣ 03.19.00
31 334 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 03.19.30
32 349 RYDER NIGEL 03.20.45
33 370 ΜΑΥΡΟΓΙΝΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 03.21.00
34 115 ELS VIESTER 03.21.55
35 224 ΤΖΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 03.23.17
36 114 DAVID SEBASTIAN 03.24.05
37 500 ADAM ZOI 03.24.10
38 304 ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 03.24.30
39 515 ΣΑΝΟΥΔΟΥ ΖΗΝΙΑ 03.24.40
40 102 ΧΟΖΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 03.24.40
41 112 ΧΟΖΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 03.24.40
42 101 ΑΛΕΥΡΗΣ ΜΑΚΗΣ 03.25.51
43 213 ΜΑΝΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 03.25.51
44 375 ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 03.26.11
45 376 ΣΙΜΙΤΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 03.26.45
46 241 ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΣ 03.27.20
47 232 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 03.28.20
48 379 ΤΣΑΠΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 03.28.42
49 227 ΒΑΒΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 03.29.00
50 238 ΝΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 03.29.00
51 212 ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 03.29.30
52 323 ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 03.29.40
53 300 ΑΝΕΖΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 03.33.54
54 103 ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 03.34.10
55 205 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 03.34.10
56 225 ΒΑΣΙΛΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 03.34.30
57 508 ΦΕΤΑΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 03.34.45
58 373 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 03.35.00
59 524 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 03.36.00
60 106 ΜΥΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 03.37.00
61 371 ΜΠΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 03.37.00
62 513 ΨΑΡΟΜΥΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 03.38.00
63 333 ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 03.40.50
64 315 KLIPFEL ZAK 03.42.40
65 374 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 03.43.35
66 350 ΣΑΡΡΗΣ ΝΕΣΤΩΡ 03.43.35
67 337 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 03.44.25
68 347 ΡΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 03.44.29
69 110 ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ 03.46.40
70 381 ΤΣΙΡΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 03.47.30
71 509 ΦΙΚΙΑ ΜΑΡΟΥΣΣΑ 03.48.10
72 356 ΤΖΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 03.48.25
73 313 ΚΑΤΑΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 03.48.25
74 506 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 03.48.50
75 312 ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ 03.49.40
76 107 ΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 03.50.00
77 364 ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 03.51.00
78 358 ΒΛΑΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 03.51.40
79 1007 ΑΜΠΙΛΕΚΑ ΕΛΕΝΑ 03.51.40
80 362 ΓΙΑΝΝΟΥΣΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 03.52.10
81 348 ΡΟΥΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ 03.52.43
82 331 ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 03.54.20
83 317 ΚΟΪΤΣΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 03.57.30
84 220 ΘΕΟΔΟΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 03.57.45
85 517 ΤΕΡΖΗ ΜΑΡΙΝΑ 03.58.21
86 507 ΕΜΙΛΙΑΝΟΥ TRUDI 03.58.21
87 100 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 03.59.00
88 366 ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 03.59.45
89 230 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 04.01.00
90 367 ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 04.04.00
91 363 ΓΡΙΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 04.07.30
92 511 LAURA MOREIRA LEON 04.07.30
93 402 ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 04.08.00
94 218 ΡΟΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 04.10.00
95 372 ΝΤΟΥΜΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 04.11.20
96 355 ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 04.11.50
97 221 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 04.13.40
98 219 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 04.13.40
99 229 ΒΡΕΤΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 04.14.40
100 387 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 04.15.25
101 380 ΤΣΕΡΚΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 04.15.45
102 368 ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 04.16.50
103 522 ΜΑΡΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 04.17.50
104 320 ΚΡΗΤΙΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 04.24.00
105 314 ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 04.24.25
106 345 ΠΟΡΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 04.25.00
107 518 ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 04.25.00
108 365 ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 04.30.35
109 510 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΤΖΕΝΗ 04.31.15
110 328 ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΣΑΒΒΑΣ 04.31.18
111 359 ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 04.31.20
112 512 ΜΑΡΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ 04.33.08
113 311 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 04.33.10
114 357 ΒΕΡΓΑΝΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 04.40.00
115 319 ΚΟΥΜΕΡΤΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 04.40.00
116 332 ΜΠΑΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 04.40.00
117 215 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 04.50.00
118 504 ΜΠΕΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 04.50.00
119 351 ΤΑΣΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 05.10.00
120 343 ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΝΑΤΑΛΗΣ 05.15.00

Μπορείτε επίσης να δείτε τα αποτελέσματα του αγώνα στα Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος.

πηγή a-z.gr

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ELASSONA CITY TRAIL ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΛΛΟΣ

Θέση Όνομα Χρόνος Σύλλογος 1 ΠΟΥΡΙΚΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 0:25:37 Elassona G.R.T., Distance Runners Club 2 ΚΑΣΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:26:34 3 ΠΟΥΡΙΚΑΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 0:27:08 Elassona G.R.T., Distance Runners Club 4 ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 0:28:56 5 ΜΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:29:40 6 ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ 0:31:00 Elassona G.R.T. 7 ΖΟΥΡΛΑΔΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:31:23 AEL 8 ΓΚΟΥΖΙΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:31:28 9 ΖΙΑΝΟΣ ΝΤΙΝΟΣ 0:31:33 OLYMPUS TRT 10 ΜΠΑΜΠΑΡΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0:31:39 11 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 0:32:18 12 ΜΠΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:32:18 13 ΜΠΡΟΖΙΟΥΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 0:32:52 14 ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:33:05 ΣΥΛΛ.ΜΑΡΑ.ΛΑΡΙΣΑΣ 15 ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΦΩΤΗΣ 0:33:30 ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 16 ΒΑΒΛΙΑΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 0:33:57 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 17 ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:34:22 18 ΝΤΟΥΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0:34:26 19 ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ ΤΑΣΟΣ 0:35:13 ΧΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 20 ΝΤΑΜΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0:35:34 21 ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:36:02 ΧΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 22 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0:36:17 23 ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0:36:21 CROSSFIT BEAST MODE 24 ΜΠΟΥΡΟΤΖΙΚΑ ΕΛΕΝΑ 0:36:28 25 ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:36:48 26 ΠΑΝΤΩΣΗΣ ΓΕΩΓΙΟΣ 0:36:55 27 ΣΒΑΡΝΑΣ ΗΛΙΑΣ 0:37:03 ΣΥΛΛ.ΜΑΡΑ.ΛΑΡΙΣΑΣ 28 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 0:37:22 29 ΓΟΥΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:37:28 ΣΥΛΛ.ΜΑΡΑ.ΛΑΡΙΣΑΣ 30 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:37:42 31 ΣΟΛΩΜΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 0:37:42 32 ΤΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 0:37:42 33 ΜΠΛΑΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:37:51 34 ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:37:52 35 ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:37:54 36 ΧΑΡΑΧΟΥΣΟΣ ΦΩΤΗΣ 0:38:10 ΣΥΛΛ.ΜΑΡΑ.ΛΑΡΙΣΑΣ 37 ΧΑΡΑΧΟΥΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0:38:11 ΣΥΛΛ.ΜΑΡΑ.ΛΑΡΙΣΑΣ 38 ΤΖΙΛΗΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 0:38:12 Σ.Κ.Α. ΜΕΤΕΩΡΩΝ 39 ΤΣΑΓΚΟΥΛΗ ΦΑΝΗ 0:38:15 40 ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:38:24 41 ΣΚΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:38:32 42 ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:39:19 43 ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:40:06 44 ΠΑΛΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:40:08 Elassona G.R.T. 45 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0:40:09 46 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:40:21 ΑΣ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 47 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 0:40:21 48 ΓΕΡΟΝΑΤΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:40:21 49 ΖΙΑΠΩΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 0:40:34 CROSSFIT BEAST MODE 50 ΧΑΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 0:40:51 51 ΑΛΜΙΑΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0:40:59 52 ΜΠΕΛΕΦΑ ΜΑΡΙΑ 0:41:07 53 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 0:41:24 54 ΚΑΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:41:24 55 ΓΙΑΝΓΚΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 0:41:35 56 ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 0:41:58 57 ΚΑΣΙΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 0:42:01 58 ΚΟΡΑΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 0:42:05 59 ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 0:42:25 60 ΧΛΟΥΒΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 0:44:00 KALDIS RUNNING TEAM 61 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ ΝΤΙΝΟΣ 0:44:13 62 ΓΚΟΓΚΟΥΛΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0:44:15 63 ΚΑΣΙΩΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:44:50 ΑΣ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 64 ΔΟΞΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:44:51 65 ΨΥΡΡΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 0:44:53 AEL 66 ΚΟΥΤΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0:45:03 67 ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 0:45:07 ΡΥΘΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑ 68 ΚΑΤΣΙΑΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 0:45:27 69 ΚΟΥΣΜΟΥΝΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 0:45:53 ELASSONA G.R.T. 70 ΣΟΛΩΜΟΣ ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ 0:46:06 71 ΠΑΣΧΟΣ ΕΠΙΜΑΧΟΣ 0:46:06 72 ΜΕΖΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:46:07 73 ΚΥΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:46:07 74 ΝΕΒΕΣΚΙΩΤΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ 0:46:12 75 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:46:13 76 ΜΠΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:46:24 77 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 0:46:25 78 ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 0:46:35 79 ΚΛΕΙΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:46:50 80 ΑΛΕΞΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΗΚΗ 0:47:00 81 ΚΙΤΣΗ ΑΘΗΝΑ 0:47:00 82 ΜΠΑΝΤΙΜΑΡΟΥΔΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 0:47:51 83 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:49:03 84 ΓΙΑΝΓΚΟΥΛΑ ΜΑΡΤΙΝΑ 0:49:10 85 ΝΤΑΜΠΟΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:50:10 ΧΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 86 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:50:18 87 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 0:50:18 ΔΡΟΜΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 88 ΣΒΑΡΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 0:50:18 ΣΥΛΛ.ΜΑΡΑ.ΛΑΡΙΣΑΣ 89 ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:50:18 90 ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0:50:22 91 ΓΚΟΥΘΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0:50:32 92 ΓΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΗΚΗ 0:50:37 93 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:50:38 94 ΣΙΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:51:31 95 ΝΤΑΜΠΟΣΗ ΜΑΡΙΑ 0:51:57 ΧΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 96 ΣΕΡΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΘΕΜΗΣ 0:52:02 97 ΝΑΤΣΙΟΥΛΑ ΚΩΝ/ΝΑ 0:53:19 ΧΟΣ ΣΠΑΡΜΟΥ 98 ΝΑΤΣΙΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ 0:53:49 99 ΣΟΛΩΜΟΣ ΘΩΜΑΣ 0:53:49 100 ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 0:55:55 101 ΕΥΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:55:56 102 ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0:56:12 103 ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1:01:37 104 ΛΙΑΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 1:01:40 105 ΧΥΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 1:06:26 106 ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ Εγκατέλειψε 107 ΓΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Εγκατέλειψε 108 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Εγκατέλειψε 109 ΔΙΒΡΑΜΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Εγκατέλειψε

Κανονισμοί F.O.M. Trail

Ο αθλητικός σύλλογος "FAETHONOLYMPUSMARATHON" διοργανώνει τονFAETHON TRAIL


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Κυριακή 9 Αυγούστου 2020

ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: Περισσότερες πληροφορίες σύντομα

ΑΦΕΤΗΡΙΑ: Κεντρική πλατεία Κοκκινοπλού

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: Κεντρική πλατεία Κοκκινοπλού


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ

  • ΜΗΚΟΣ: 15 km.
  • ΘΕΤΙΚΗ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ: Περίπου 500+
  • ΠΕΔΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ: καλντερίμια, χωματόδρομος, μονοπάτια

Αν υπάρξει πρόγνωση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, ο αγώνας θα ματαιωθεί στο σύνολο του, ή θα αναβληθεί.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στον αγώνα μπορούν να συμμετέχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους την ημέρα του αγώνα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και αθλητές μικρότερης ηλικίας εφόσον συνοδεύονται από τους γονείς τους.ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο κάθε αθλητής έχει την ευθύνη για τον ιατρικό έλεγχο της υγείας του.

Η διοργάνωση δε ζητάει από τους αθλητές κανενός είδους πιστοποιητικό υγείας, καθώς θεωρεί τους ίδιους υπεύθυνους γι’ αυτό.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Διοργάνωση δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν πρόβλημα στην υγεία ή τη σωματική ακεραιότητα (τραυματισμό ή και θάνατο) των αθλητών που συμμετέχουν στον αγώνα.

Ο κάθε αθλητής πρέπει να γνωρίζει τους δυνητικούς κινδύνους που συνεπάγεται ένας αγώνας τρεξίματος σε ορεινό περιβάλλον.

Με τη συμμετοχή του στον αγώνα, αποδέχεται αυτόματα την πλήρη ανάληψη της προσωπικής του ευθύνης, αλλά και την απαλλαγή των διοργανωτών από ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος, ή σοβαρού κινδύνου, στον οποίο μπορεί να εκτεθεί ο ίδιος.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η Διοργάνωση κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα της φωτογράφισης και κινηματογράφησης του αγώνα.

Κάθε αθλητής, λοιπόν, αυτόματα αποδέχεται τον κανονισμό αυτόν, γνωρίζοντας ότι μπορεί να εμφανιστεί το πρόσωπό του σε φωτογραφίες ή βίντεο, χωρίς να του ζητηθεί η άδεια και χωρίς να διεκδικήσει κάποια αποζημίωση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ

Όσο διαρκεί ο αγώνας, ο κάθε αθλητής που συμμετέχει είναι υποχρεωμένος να φέρει σε εμφανές σημείο τον αριθμό του, ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος των συμμετεχόντων.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

Η παράδοση των αριθμών στους αθλητές, θα ξεκινήσει την Κυριακή 9 Αυγούστου 2020 στην Πλατεία Κοκκινοπλού.

Περισσότερες λεπτομέρειες, θα αναρτηθούν στην κατηγορία "Νέα - Ανακοινώσεις".

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η τεχνική ενημέρωση για τον αγώνα, θα γίνει την Κυριακή 9 Αυγούστου 2020 στον Κοκκινοπηλό πριν την εκκίνηση του αγώνα.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Δεν απαιτείται υποχρεωτικός εξοπλισμός από τους αθλητές. Καλό θα είναι οι αθλητές να έχουν μαζί τους παγούρι νερού με ζώνη (τύπου μπανάνα).ΠΟΙΝΕΣ

Ο αθλητής αποκλείεται από τον αγώνα, αν υποπέσει σε κάποιο απ’ τα παρακάτω παραπτώματα.

- Απώλεια σημείου ελέγχου.

- Έκθεση σε κίνδυνο του αθλητή από απουσία στοιχειώδους εξοπλισμού.

- Εκπρόθεσμη αναχώρηση από Σταθμό με χρονικό όριο αποκλεισμού.

- Άρνηση συμμόρφωσης στις υποδείξεις εξουσιοδοτημένων προσώπων της διοργάνωσης.

- Εσκεμμένη απόρριψη σκουπιδιών στη διαδρομή.

- Απώλεια αριθμού αγώνα.


ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΕΓΚΥΡΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ

9 Αυγούστου 2020, 3 ώρες απ’ την εκκίνηση


ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ

Αθλητής που θα εγκαταλείψει τον αγώνα, θα πρέπει να απευθυνθεί στον πλησιέστερο σταθμό ελέγχου, να παραδώσει τον αριθμό του και να ενημερωθεί για τον τρόπο μεταφοράς του στην αφετηρία.


ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

1. Πασσαλάκια

2. Κορδέλες έργου

3. Πινακίδες.


ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΓΩΝΑ

Στον αγώνα υπάρχουν τρεις Σταθμοί Ανεφοδιασμού με νερό οι οποίοι είναι και σημεία έλεγχου.

1. Βρύση Αβντι           2,9χιλ

2. Βρύση Τσουρέκα   6,5χιλ

3. Βρύση Σαφέτη     10,5χιλΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ (ΣΚΟΥΠΑ)

Θα υπάρξει ομάδα περισυλλογής που θα μεταφέρει (πίσω από τον τελευταίο αθλητή) υγρά, τρόφιμα και φαρμακευτικό υλικό.


ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Hλεκτρονική χρονομέτρηση


ΕΠΑΘΛΑ

Αναμνηστικό μετάλλιο θα πάρουν όλοι οι αθλητές που θα τερματίσουν εμπρόθεσμα τον αγώνα.

Μετάλλια και κύπελλα για τους τρεις πρώτους άνδρες και τις τρεις πρώτες γυναίκες.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΠΟ ΦΕΤΟΣ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΤΩΝ 10€ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

www.faethonolympusmarathon.gr.


Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται μέσω της ιστοσελίδας του αγώνα, συμπληρώνοντας την αίτηση συμμετοχής από 15 Μαρτίου 2020 μέχρι τις 30 Ιουλίου 2020.

Κάθε εγγραφή θεωρείται ολοκληρωμένη με την κατάθεση του αντίτιμου των 10€ σε τραπεζικό λογαριασμό της διοργάνωσης που θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα μας.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής για τους αθλητές/τριες είναι 10 Ευρώ

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

ü Τεχνικό μπλουζάκι Dynafit

ü Δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα

ü Υποστήριξη κατά την διάρκεια του αγώνα

ü Ηλεκτρονική χρονομέτρηση

ü Μετάλλιο σε όλους τους συμμετέχοντες που θα τερματίσουν εμπρόθεσμα τον αγώνα.

Η διοργάνωση δε θα επιστρέψει το αντίτιμο σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής αθλητή.


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων κανονισμών, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.


Nova Sports

  • Faethon Olympus Marathon
  • Faethon Olympus Marathon
  • Faethon Olympus Marathon
  • Faethon Olympus Marathon
  • Faethon Olympus Marathon
  • Faethon Olympus Marathon

Ostracon

Blackroll
Blackroll


irun

Νέες Εξελίξεις


Ο FOM 44km ακυρώθηκε.
Οι αγώνες Rupicapra & FOM Trail θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 9 Αυγούστου 2020.
Εγγραφές μέχρι 30 Ιουλίου 2020.

Rupicapra Registration


FOM Trail Registration

eod

dios


NOMAD-HONEY
Copyright (C) 2011-2020 Faethon Olympus Marathon. All rights reserved.
Dynafit Nutrixxion drclub Lo cafe OLYMPUS AROMA Baliotis
Περιφέρεια Θεσσαλίας Λευτέρης Χατζούλης River Side Γεωργιάδης Κώστας Ζήβης Γεώργιος & ΥΙΟΣ Μπέλλης
Δίκτυο Περραιβία Τσιάτσικας Σωτήρης Σούλιος Κτήμα Μπέλλου yiam monopolio