ITRA MemberUTMB 2020 Olympus PathTrekking HellasLA TRAVEL

Ιστορία περιοχής: Σελίδα 2
english greek

Ιστορία περιοχής

Αρχαϊκά και κλασικά χρόνια

Σύμφωνα με αναφορές, στην Αργοναυτική Εκστρατεία πήραν μέρος ο μάντης Μόψος, γιος του Αμπύκου και της Αρηγονίδος και ο πηδαλιούχος της Αργούς Άζωρος, από τον οποίο πήρε το όνομά του η αρχαία πόλη Άζωρος (σημερινή Βουβάλα). TRIHRHS5.jpg Ο Όμηρος (Ιλιάδα, Ραψωδία Β', στίχοι 748 επ) αναφέρεται στην "Λευκή Ολοοσσών", και τον αρχηγό της Πολυποίτη, καθώς και σε ολόκληρη την Περραιβία, η οποία συμμετείχε στον Τρωικό πόλεμο με 62 πολεμικά πλοία (Σημείωση: τα πλοία του αρχηγού της εκστρατείας Αγαμέμνονα ήταν 100). Στον Πελοποννησιακό πόλεμο (431 π.Χ.) οι Περραιβοί πολεμούν στο πλευρό των Αθηναίων.

Ελληνιστικά χρόνια

Αργότερα η περιοχή παραχωρείται στον Μακεδόνα βασιλιά Αρχέλαο και το 352 π.Χ. η Περραιβία αποσπάται από το Κοινό των Θεσσαλών για να προσαρτηθεί στο μακεδονικό κράτος, υπό τον Φίλιππο Β' και βοηθούν με το αξιόμαχο ιππικό τους την πραγμάτωση της ιδέας για Πανελλήνια ενότητα. Συνεχίζουν την βοήθεια τους και στην εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου, μετά τον θάνατο του οποίου απομακρύνονται από την επιρροή των Μακεδόνων.

Ρωμαϊκά χρόνια

Το 196 π.Χ. οι Ρωμαίοι προσφέρουν αυτονομία στην περιοχή και δημιουργούν το Κοινό των Περραιβών, το οποίο λίγο μετά, ενώθηκε με το Κοινό των Θεσσαλών. Η Περραιβία εκτός από την αυτονομία της χάνει και το όνομά της το 27 π.Χ., όταν ο Αύγουστος την καθιστά θεσσαλική επαρχία. Μετά από σχεδόν 1700 χρόνια ξαναφέρνει το όνομα στην επιφάνεια ο Χρυσάφης Χατζή Βασίλης, όταν μετονομάζεται σε Χριστόφορο Περραιβό.

Βυζαντινά χρόνια

Η Ελασσόνα της βυζαντινής περιόδου χτίστηκε πάνω στην αρχαία πόλη Ολοοσσών, η οποία ήταν η πρωτεύουσα της Περραιβίας. Το Δομένικο υπήρξε σημαντική πόλη και αποτέλεσε και έδρα της Επισκοπής Δομενίκου, που υπαγόταν στη Μητρόπολη Λάρισας και αναφέρεται από τα μέσα του 9ου αιώνα. Άλλες σημαντικές πόλεις υπήρξαν η Άζωρος και το Πύθιο, όπως μαρτυρούν τα αρχαιολογικά ευρήματα.

Στο συνοικισμό Βαρούσι βρέθηκε ψηφιδωτό δάπεδο από μεγάλη παλαιοχριστιανική εκκλησία του Αγ. Ανδρέα του 4ου αι. μ.Χ. Η βυζαντινή πόλη οχυρώθηκε με τείχη, σύμφωνα με τον Προκόπιο, και μάλιστα ο Ιουστινιανός τη θεωρούσε πόλη "κλειδί".

Όσον αφορά το όνομα "Ελασσών", για πρώτη φορά αναφέρεται από τον αρχιεπίσκοπο Ευστάθιο Θεσσαλονίκης (1115-1195). ELASSONA - MONASTHRI.jpg

Το 1230 συγκεντρώθηκε εδώ η στρατιά του Φράγκου Βιλλεαρδουίνου, προκειμένου να εξορμήσει για την κατάληψη της Μακεδονίας. Επί αυτοκράτορα Ανδρόνικου Β' του Παλαιολόγου (1282-1328) χτίστηκε στο λόφο της ακρόπολης η Μονή της Ολυμπιώτισσας.

Την περίοδο των μεσαιωνικών χρόνων όπως και σε ολόκληρη την Ελλάδα έτσι και στην περιοχή της Ελασσόνας σημειώνονται αρκετές μεταβολές στην κοινωνικοοικονομική ζωή των κατοίκων της. Διάδοση και επικράτηση Χριστιανισμού, εισαγωγή νέων καλλιεργειών στην εκμετάλλευση γης, ανάπτυξη βιοτεχνίας καθώς επίσης και αλλεπάλληλες βαρβαρικές επιδρομές που αναστατώνουν την περιοχή. Σημειώνεται, λοιπόν πως οι Γότθοι τον 4ο αι., οι Ούννοι και οι Σλάβοι τον 6ο αι. κάνουν επιδρομές στην Ελασσόνα και επιδιώκουν την κυριαρχία της.  • Faethon Olympus Marathon
  • Faethon Olympus Marathon
  • Faethon Olympus Marathon
  • Faethon Olympus Marathon
  • Faethon Olympus Marathon
  • Faethon Olympus Marathon

Ostracon

BlackrollirunΣυνδιοργάνωση Δήμος Ελασσόνας-Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΔήμος Ελασσόνας


Περιφέρεια Θεσσαλίαςeod

dios


NOMAD-HONEY


Siamatras

Copyright (C) 2011-2021 Faethon Olympus Marathon. All rights reserved.
Ζήβης Γεώργιος & ΥΙΟΣ vmax training Δίκτυο Περραιβία drclub Δημάτης Γεωργιάδης Κώστας
Τσιάτσικας Dynafit Baliotis Κτήμα Μπέλλου Σωτήρης Σούλιος monopolio
River Side Lo cafe Μπέλλης